När man söker sig till en akupunktör görs först en anamnes där akupunktören utgår ifrån vad patienten berättar om sina symtom. Akupunktören tittar också på tungans form och färg, ögon, kroppshållning, ansiktskomplex och känner på pulsen. Utifrån anamnesen använder akupunktören sig av någon av de många behandlingsformer som finns inom TCM. t.ex Akupunktur, Kopping, Moxa Örtmedicin, m.fl.

I mina behandlingar använder jag mig mestadels av nålar, men även Koppning och Guasha.

Akupunkturnålar känns oftast inte när de sätts på plats. Det är individuellt hur man upplever smärta, men en del upplever det som ett myggbett. När nålen sitter på plats upplever man ofta en ”kittlande”, värmande känsla i nålområdet.

 

Kopping är en slags vacuum kopp man sätter på meridianerna eller på det området som ska behandlas. Man kan använda sig av gummikopp där man pressar ut luften ur gummikoppen eller glaskoppar som man värmer upp invändigt. När man sätter koppen på huden bildas det ett vacuum som suger upp huden och stimulerar området. Kopping upplevs som en avslappnande behandling. Man kan känna hur cirkulationen ökar i området under behandlingen.

 

Guasha eller skrapning som det också kallas, är en plastskrapa som ursprunglig var tillverkad av djurhorn. Guashan dras över musklerna för att öka cirkulationen i muskulaturen. Behandlingen är ganska smärtsam, men effektiv på muskler som är extra ansträngda och spända.

 

TCM - Akupunktur